The story of the oils – first synthetic oil

Người ta tin rằng các mẫu hydrocarbon nhân tạo được tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1877. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào về các ứng dụng thương mại cho đến tận năm 1929. Tuy nhiên, các nỗ lực quá sớm để thương mại hoá các loại dầu tổng hợp trong giai đoạn này đều đã thất bại. Thị trường tại thời điểm đó không cần (và sẵn sàng chi trả) cho một loại dầu bôi trơn chất lượng quá cao.

Cứu cánh của việc phát triển công nghệ dầu tổng hợp là các động cơ phản lực – loại động cơ làm việc trong môi trường khắc nghiệt và đòi hỏi những loại dầu bôi trơn có chất lượng cực cao. Ngày nay. những thành quả của cuộc cách mạng công nghệ này có thể tận hưởng trên mọi chiếc ô tô ở mọi nơi, thậm chí là cả trên xe máy.